Jodellieder-Konzert

Jodelliturgie (Jodlermesse) von Peter Künzi und Stephan Haldemann

https://www.ghh.ch/giebelegg

23–02 juin 2024

GJDQ Echo vor Giebelegg / JC Sunneschyn Milken / Flauto Thunum

23. Mai Kirche Wahlern / 25.Mai Kirche Rüeggisberg / 31. Mai Kirche Kirchdorf / 2. Juni Kirche Guggisberg